Materiální pomoc pro ukrajinské rodiny ubytované
ve Velkých Opatovicích

V současné době není potřeba žádné materiální pomoci.

Děkujeme všem dárcům, kteří doposud pomohli!

Provozovatel: Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, IČ 00281247,
mesto@velkeopatovice.cz, +420 516 477 321, www.velkeopatovice.cz